top of page
חיפוש
  • אור אריאלי

גם כישרונות צריך לדעת לנהל

עודכן: 12 בדצמ׳ 2019


כיצד שומרים על כישרונות לפני שהם מתייאשים ועוברים למקום אחר?

כיצד שומרים על כישרונות ומפתחים אותם בתוך חברות גדולות, לפני שהם מתייאשים ולוקחים את הניסיון והכישרון למקום אחר?

עובדים רבים מעוניינים לעבוד בחברות גדולות מתוך עניין מקצועי ותפישת היתרון לגודל, שמספק הזדמנויות רבות לפיתוח אישי. מנגד, ארגונים גדולים מורכבים לרוב מיחידות רבות המקיימות ממשקים ניהוליים ומקצועיים מגוונים. לעתים קרובות העובד המוכשר מוכר רק לחלק קטן בארגון הגדול - יחידה א' לרוב אינה מכירה את ה"כוכבים" של יחידה ב'.

עובדים מוכשרים מרגישים אחרי זמן מה שמיצו את דרכם וחשים מתוסכלים כי מחוץ לאותה יחידה לא מכירים בכישרונם. הצעד המתבקש עבורם הוא לחפש אופציות חדשות מחוץ לחברה. העובד נאלץ להתחיל מחדש והחברה מפסידה עובד שאפתן וחרוץ שהשקיעה בו זמן לימוד והכשרה, ויכול היה להמשיך ולתרום לה רבות.

מתודולוגיה חשובה שפיתחו ארגונים גדולים בתחום ניהול המשאב האנושי היא - Talent Management שמטרתה לשמר ולפתח כישרונות בארגון. אחד מהמנגנונים היעילים של המתודולוגיה הזו הוא People day המיושם ומוטמע בקבוצת אסם. יום זה מוקדש למפגש ודיון בעובדים ובמנהלים בקבוצה. הביצועים שלהם נסקרים ונעשית הערכה ביחס לפוטנציאל של כל אחד להתמודד עם אתגרי התפקיד שלו והתפקידים הבאים האפשריים עבורם בעתיד.

המפגש והדיון מאפשרים הרחבת ההתרשמות מביצועי העובדים כשלעצמם וביחס לקבוצה המקצועית הרלוונטית שאליה הם משתייכים. בנוסף, יוצרים ביום זה תוכניות חוצות ארגון.

יישומו של המנגנון מסייע בפיתוח תרבות ארגונית המעודדת דיון מקצועי ושיטתי ביחס לעובדים

והימנעות מ"דיוני מסדרון" המבוססים על התרשמות ומידע חלקי.

סביר להניח כי אם אתם מנהלים בחברות גדולות השתתפתם בדיונים כאלו או אחרים שבהם נדון עתידם של אנשים בארגון - אם כך אתם שואלים בוודאי מה ההבדל? הבדל ראשון הוא באיכות המידע - מידע המנוהל בשגרה שונה באיכותו ממידע המוצג בפגישה וברמת השיח המתנהל. הבדל שני טמון במידת המיסוד, השיטתיות והעקביות בהפעלת המנגנון לכל קבלת החלטה על עתידם של אנשים בארגון.

חשוב לזכור כי הדרישות המקצועיות מעובדים וממנהלים הופכות תובעניות יותר ויותר ולאי עמידה בהן יש משמעויות עסקיות דרמטיות. המורכבות ואי הוודאות בסביבה הארגונית גוברות, התחרות העסקית מתעצמת ולכן עולה בהתמדה הצורך בהתייעלות וצמצום משאבים. עם אתגרים אלה יכולים להתמודד רק אנשים מוכשרים, מחויבים, בעלי תשוקה להוביל ולנצח. People Day הוא מנגנון חשוב המאפשר לנו לזהות אנשים אלו ולקבל החלטות נכונות יותר בכל הקשור בשימורם ובפיתוחם.

22 צפיות0 תגובות
bottom of page