top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תאור אריאלי

כיצד מחליטים אם מועמד מתאים לתפקיד / 4 פרמטרים

עודכן: 12 בדצמ׳ 2019


  1. התאמה‭ ‬לתיאור‭ ‬התפקיד‭ ‬כפי‭ ‬שהוגדר בתיאור‭ ‬התפקיד‭ ‬מפורטות‭ ‬דרישות‭ ‬הסף‭ ‬לאפשרות‭ ‬להתמודד‭ ‬על‭ ‬איושו‭, ‬ניסיון‭, ‬ידע‭ ‬וכלים‭ ‬מקצועיים‭ ‬נדרשים‭, ‬מיומנויות‭ ‬בינאישיות‭ ‬נדרשות‭ ‬וכדומה‭-‬‭ ‬אם‭ ‬קיימים‭ ‬פערים‭ ‬ביחס‭ ‬לרצוי‭, ‬יש‭ ‬לבחון‭ ‬מה‭ ‬יכולת‭ ‬המועמד‭ ‬להשלימם‭ ‬בזמן‭ ‬סביר‭.‬

  2. התאמה‭ ‬למנהל‭ ‬המגייס‭ ‬והקולט קיימת‭ ‬חשיבות‭ ‬רבה‭ ‬להיווצרותה‭ ‬של‭ "‬כימיה‭" ‬וליצירת‭ ‬מצב‭ ‬בו‭ ‬חברי‭ ‬הצוות‭ ‬הניהולי‭ ‬הינם‭ ‬בעלי‭ ‬יכולות‭ ‬מגוונות‭ ‬ומשלימות‭- ‬היבט‭ ‬זה‭ ‬חיוני‭ ‬בקשר‭ ‬שבין‭ ‬מנהל‭ ‬לבין‭ ‬כפיף‭ ‬וגם‭ ‬בין‭ ‬המועמד‭ ‬לבין‭ ‬העמיתים‭ ‬העתידיים‭ ‬שלו‭.‬

  3. התאמה‭ ‬לאתגרים‭ ‬הספציפיים‭ ‬של‭ ‬התפקיד‭ ‬בעת‭ ‬בה‭ ‬המועמד‭ ‬מצטרף לכל‭ ‬תקופה‭ ‬בחיי‭ ‬הארגון‭ ‬יש‭ ‬אתגרים‭ ‬שונים‭, ‬אשר‭ ‬מחייבים‭ ‬יכולות‭ ‬ומיומנויות‭ ‬ניהוליות שונות‭, ‬לדוג‭': ‬הקמה‭, ‬מיסוד‭, ‬התייעלות‭, ‬חדשנות‭ ‬וכדומה

  4. התאמה‭ ‬לארגון‭ ‬ולתרבות‭ ‬הארגונית‭ ‬השוררת‭ ‬בו יש‭ ‬ללמוד‭ ‬על‭ ‬יכולת‭ ‬ההשתלבות‭ ‬של‭ ‬המועמד‭ ‬בתפקידים‭ ‬קודמים‭ ‬אותם‭ ‬מילא‭, ‬לעמוד‭ ‬על‭ ‬יכולת‭ ‬ההסתגלות‭ ‬שלו‭ ‬לסביבות‭ ‬חדשות‭ ‬ובעיקר‭ ‬על‭ ‬הסיכויים‭ ‬שלו‭ ‬להיות‭ ‬אפקטיבי‭ ‬ויעיל‭ ‬בתרבות‭ ‬הארגונית‭ ‬אליה‭ ‬הוא‭ ‬נקלט‭.‬

71 צפיות0 תגובות
bottom of page